Správa a údržba nemovitostí

Koupili jste právě svůj byt? Nevíte komu svěříte správu Vašeho domu?

Pokud jste vlastníky nemovitostí, dovolujeme si Vám nabídnout naši službu, která spočívá v tom, že převezmeme za vlastníka veškeré povinnosti v péči o nemovitost. Správu objektu provádíme dle požadavků vlastníka, a v souladu se smlouvou o výkonu správy nemovitosti, kterou s Vámi po dohodě uzavřeme.

Zajišťovat správu domu Vám můžeme v tomto rozsahu:

A) v oblasti provozní:

 • zajištění dodávek elektrické energie, plynu, vody, tepla, TV
 • zajištění odvozu odpadu, provoz výtahu, čištění komínů
 • zajištění havarijní služby voda, kanalizace, topení, plyn, elektroinstalace – 24 hodin denně
 • provádění drobných oprav a údržby dle pokynů zástupců vlastníka ve finančním objemu nepřesahujícím Vámi stanovenou část vytvořeného fondu oprav
 • zajištění technických revizí a prohlídek (výtahy, hromosvody, komíny, hasicí přístroje, požární vodovody, elektroinstalace, plynoinstalace, …)
 • zpracování ročního plánu údržby a oprav spravované nemovitosti
 • kontrola rozsahu a kvality prováděných oprav, údržby a sjednaných výkonů
 • návrhy na efektivnější a hospodárnější provoz spravované nemovitosti

 

B) v oblasti ekonomické:

 • vedení evidence vlastníků bytů a vlastníků nebytových prostor
 • výpočet a návrh fondu oprav z úhrad stanovených v evidenčních listech dle pokynů zástupců vlastníka
 • výpočet a návrh výše zálohových plateb pro jednotlivé vlastníky do fondu společenství na služby poskytované s užíváním jednotek
 • předpis a kontrola služeb včetně plateb a rozsahu i kvality jejich poskytování
 • sledování včasnosti plateb a upomínání dlužníků
 • provádění ročního vyúčtování tepla, TV a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky do 4 měsíců po ukončení kalendářního roku (zúčtovacího období)
 • zástupci vlastníků mají možnost kontroly a odsouhlasení všech dodavatelských faktur (v termínech dle dohovoru)

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na
telefonním čísle 416 700 313
nebo e-mailu sprava@dssltm.cz,
kde si můžete dohodnout osobní schůzku, na které projednáme veškeré vaše požadavky.