Rozúčtování tepla na konečné spotřebitele

Jednou z našich dalších činností je osazování poměrových měřičů tepla (IRTN) na radiátory a to jak v bytových tak i nebytových prostorách, pro potřebu transparentního a objektivního rozdělení nákladů za spotřebované množství tepla v domě na jednotlivé vlastníky (konečné spotřebitele).

Toto zařízení je napájeno vlastním zdrojem a pomocí displeje (případně dálkově) umožňuje odečítat potřebné údaje pro rozúčtování množství tepla spotřebovaného na vytápění místnosti. Součtem odečtených hodnot jednotlivých IRTN v místnostech pak bude vyjádřeno množství tepla spotřebovaného za celý byt či nebytový prostor.

Vlastní rozúčtování nákladů za teplo na jednotlivé vlastníky (konečné spotřebitele) je rovněž prováděno naší společností s využitím ověřeného programového produktu. Celková spotřeba tepla v domě (podle fakturačního měřiče na patě domu) je rozdělena ve smyslu platné legislativy na dvě složky, přičemž složka základní je rozdělena podle velikosti tzv. započitatelných podlahových ploch bytů a složka spotřební, kterou můžete ovlivnit, na jednotlivé byty v poměru k množství tepla dle náměrů IRTN, přičemž tyto náměry jednotlivých bytů jsou ještě redukovány příslušnými koeficienty zohledňující charakter jeho místností. Tyto koeficienty zohledňují energetickou náročnost konkrétní polohy místností bytu vzhledem k orientaci podle světových stran, podlaží, počtu ochlazovaných stěn, stropů a podlah atd. a jsou stanovovány při tzv. mapování bytů do prvotních protokolů.

Týká se pouze měřičů Siemens Memotron® 3, viz. foto!!!

Odečty je možné, pro případ Vaší nepřítomnosti v době odečtů, zaslat e-mailem na adresu stary.stanislav@volny.cz, a to ve formátu:

Jméno uživatele: Jan Novák *
Ulice a č.p.: Název ulice 123 *
Číslo bytu: 12 *
Telefonní kontakt pro případné ověření: 777 123 456 *
Číslo měřiče: 0019 *
Roční odečet M: 3164 *
Kontrolní číslo C: 1375 *

* Vyplněné údaje v tabulce jsou jen vzorové.

memotronČíslo měřiče je čtyřmístné číslo nad displejem.

Úplnost údajů je nutná pro následnou možnost ověření a řádného uznání, takto provedených odečtů!

Údaje na displeji se opakují v tomto pořadí:

displej Memotron