V roce 2006 se provozovna naší společnosti přestěhovala z centra Litoměřic do areálu v Brožíkově ulici, kde sídlíme dodnes. Zde máme nově zrekonstruované kancelářské prostory.

Od roku 2008 také nabízíme komplexní služby v oboru správy nemovitostí, zastupování vlastníků a ochrany jejich zájmů, v současné době pro cca 750 bytů. Rozsah těchto služeb je dán příslušnou smlouvou o správě nemovitosti, na základě které přebíráme jako správci povinnosti vlastníka nemovitosti vyplývající z platných prováděcích předpisů včetně příslušné odpovědnosti.

Tato správa je zajišťována jak novou společností DSS LTM s.r.o., tak naší partnerskou firmou Starý Stanislav.

Více info o firmě Stanislav Starý