Dále provádíme vybavení bytů a nebytových prostor zařízením pro regulaci a měření tepla, které umožní výrazně efektivnější hospodaření s tepelnou energií. Tuto regulaci provádíme na základě projektové dokumentace vyhotovené projekčními kancelářemi, který mají v tomto oboru dlouholeté zkušenosti.

Pro potřebu objektivního rozdělení spotřebovaného množství tepla v domě instalujeme na všechna tělesa poměrová měřící zařízení. Vlastní rozúčtování nákladů na teplo je rovněž prováděno naší firmou s využitím ověřeného programového produktu.

Významnými odběrateli jsou především Společenství vlastníků bytových jednotek a v minulosti také Město Litoměřice a Správa vojenského bytového fondu.

Nově také nabízíme komplexní služby v oboru správy nemovitostízastupování vlastníků a ochrany jejich zájmů.

Jednou z velkých výhod naší firmy je nepřetržitá pohotovostní službu pro případy havárií na rozvodech vody, kanalizace a topení pro domy v naší správě a společnosti DSS LTM s.r.o..

Na všechny uvedené činnosti má firma řádná oprávnění a certifikace.