Hlavním smyslem řízení jakosti je uspokojení požadavků a potřeb zákazníka a zabezpečení takového stavu, kdy jednotlivé výkony, pracovní postupy a služby, stejně jako dodatečný servis splňují požadavky klientů a odběratelů.

Naše firma poskytuje služby v těchto oblastech:

 • vodoinstalatérství, topenářství
 • zámečnictví
 • zpracovaní dat
 • správa a údržba nemovitostí
 • stavební činnost

 

Politika jakosti ve firmě je určena následujícím prohlášením:

Svou činností vytvořit u odběratelů služeb a výrobků takové podmínky, které umožní dosažení požadovaných výsledků při jejich používání.

K této koncepci byla vytvořena základní strategie na příští období a stanoveny cíle jakosti:

 • Zajistit plnou spokojenost svých zákazníků vysoce odbornou činností, přesné určení potřeb a očekávání zákazníků a společenskou úrovní jednání
 • Stálým vyhodnocováním funkčnosti systému jakosti a realizovaných prací, předcházet nespokojenosti zákazníka
 • Neustále zdokonalovat systém řízení jakosti, zvyšování kvalifikace pracovníků a jakosti poskytovaných služeb
 • Flexibilně reagovat na potřeby potencionálních zákazníků, sledování technického vývoje a požadavků týkajících se oblasti naší působnosti a v souvislosti s tím aplikovat nové technologie
 • Rozšiřovat sortiment poskytovaných služeb

 

Pro zabezpečení této strategie slouží následující činnosti:

 • Dodržovat postupy stanovené dokumentací systému jakosti
 • Pravidelné monitorování a přezkoumávání systému řízení jakosti formou vnitřních i vnějších auditů
 • V případě neplnění Cílů jakosti zajistit realizaci nápravných opatření
 • Průběžné zvyšování kvalifikace pracovníků i vedení společnosti jak z technického hlediska, tak z hlediska zabezpečování systému jakosti

 

Naše firma prohlašuje, že pro realizaci stanovených cílů vytvoří všechny podmínky a předpoklady v oblasti materiálního a personálního vybavení, včetně přísného dodržování vytvořeného systému jakosti. Všichni pracovníci naší společnosti jsou prostřednictvím příručky jakosti seznámeni s koncepcemi a cíli jakosti, jakož i se všemi ustanoveními tohoto dokumentu. Politika jakosti je návodem pro pracovníky společnosti a její ustanovení jsou závazná.